Centro taryba

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V1.2.-164 įsakymu patvirtinta Centro taryba:

1. Loreta Žižliauskienė, tėvų atstovė, pirmininkė;
2. Andrius Jankauskas, mokytojų atstovas, sekretorius;
3. Arūnas Kavaliauskas, tėvų atstovas, narys;
4. Mindaugas Žigutis, tėvų atstovas, narys;
5. Ingrida Ladygienė, mokytojų atstovė, narė;
6. Gabrielė Vaičekauskaitė, mokytojų atstovė, narė;
7. Jonas Aleksejūnas, ugdytinių atstovas, narys;
8. Augustas Gofmanas, ugdytinių atstovas, narys;
9. Austėja Petkevičiūtė, ugdytinių atstovė, narė.