Veiklos sritys

Centro veiklos sritys – neformalusis švietimas, pagalba mokiniui, mokytojui, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklai, viešieji pirkimai, ūkinės-techninės paslaugos, einamojo remonto, bendrųjų funkcijų (buhalterinės apskaitos, personalo administravimo, viešųjų pirkimų procedūrų atlikimo ir kitų pagalbinio pobūdžio funkcijų) centralizuotas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms atlikimas.

Pagrindinė veiklos rūšis:

  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51

Kitos veiklos rūšys:

  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • sportinė veikla, kodas 93.1
  • pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, kodas 41.20.20;
  • apskaitos,  buhalterijos  ir  audito  veikla;  konsultacijos  mokesčių  klausimais,  kodas 69.20;
  • kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99.